Najboljša samoobramba je preprečevanje in izogibanje nevarnosti in potencialno nevarnim situacijam. Ko pa do le te pride, pa uporabimo več različnih tehnik in prijemov bodisi iz  borilnih veščin, ki so striktno usmerjene v samoobrambo (npr. aikido), bodisi tistih, katerih je le ta ena od poddisciplin (npr. taekwondo-samoobramba), da zaščitimo samega sebe ali tistega, ki je v nevarnosti. Samoobrambo lahko izvajamo z ťgolimi rokamiŤ ali pa z orožjem (palica, meč, nož, solzivec,…). Namen samoobrambe je, da se naučimo odreagirati v nevarni situaciji, čim hitreje onesposobimo napadalca oz. se mu izognemo. Namenjena je prav vsem,  saj je danes, na žalost, kar veliko kriminala po svetu. Velja izpostaviti žensko populacijo, kjer prihaja do čedalje več spolnega in družinskega nasilja.