Taekwondo je moderen borilni šport, ki izhaja iz Koreje. Borilne veščine v tej državi imajo izjemno dolgo tradicijo o čem nedvomno pričajo razne iznajdbe in zgodovinski spomeniki. Čeprav vleče korenine iz tradicionalnih veščin, katere so se trenirale stoletja (Hwarangdo, Taekyon, Subak i dr. - skupaj jih je 31), je sam Taekwondo, na pobudo vlade Južne Koreje ustvarjen po drugi svetovni vojni. Takratna vlada je zbrala vodje najbolj znanih oseb iz sveta borilnih veščin, ter zgodovinarje, lingviste, filozofe in druge. Izhajajoč iz bogatega nasledstva in ob upoštevanju  zahtev modernega sveta, ter novih znanstvenih dognanj, so naredili izbor in sistemizacijo najboljših tehnik in kreirali borilni sistem po meri človeka.External link opens in new tab or window
General Choi Hong Hi (1918 - 2002)

Ustanovitelj Taekwon-Doja je general Choi Hong Hi.

Taekwon-Do je bil ustanovljen 11.aprila 1955 v Koreji. Sami začetki pa segajo že v obdobje 50 let pred našim štetjem.

V tistem času so vladala 3 kraljestva:

Koguryo (37 pr.n.š.. - 668 n.š.)

Paekje (18 pr.n.š. - 600 n.š.)

Silla (57 pr.n.š. - 935 n.š.)External link opens in new tab or windowZelo pomembno je poudariti, da je ob Judu, Taekwondo edina vzhodnjaška borilna veščina, ki je postala olimpijski šport.  Tisto po čemer je Taekwondo na daleč znan in po čem se razlikuje od karateja in drugih sorodnih disciplin je odlična nožna tehnika, s pogostimi udarci v skoku. Tehnika udarcev  z nogami v skoku je del korejske tradicije, katero so nekoč izvajali za ťzbijanjeŤ jezdecev  iz sedla.  Danes  pa se nožna tehnika uporablja zaradi svoje hitrosti in eksplozivnosti kot tekmovalna in demonstracijska atrakcija.


Dobre strani treniranja Taekwondoja

Redna telesna vadba, je osnovno preventivno orodje za ohranjanje primerne teže, boljšega psihičnega počutja, ter preprečevanju kardiovaskularnih obolenj. Že v otroških letih se srečujemo z raznimi oblikami vadbe, ena od oblik je že v šolskem sistemi, kjer je vsebina omejena na program, ki ga pedagogi morajo realizirati. Otroci in mladostniki tovrstno vadbo doživljajo različno glede na svoja psihična in telesna izhodišča. Drugačno sliko dobijo otroci in mladostniki ko spremljajo vrhunski šport preko množičnih medijev. Prav zaradi navedenih dejstev je poleg obvezne vadbe spodbudno vključevati otroke še v drugačne oblike tako imenovane nevsiljive vadbe, ki daje otrokom in mladostnikom realno sliko o športu. V nadaljevanju navajamo pomembna področja v izgradnji osebnosti, ki jo podpira taekwondo filozofija.


Telesno: S treniranjem taekwondoja izboljšujemo, koordinacijo, hitrost, Izboljša se telesno počutje in prožnost, ravnotežje, življenjska moč in vzdržljivost. Razvijanje pozitivnega odnosa do psihičnega in fizičnega napora, nepopustljivost in vztrajnost so pomembne življenjske vrednote v razvoju človeka.

 

Duhovno: Načela taekwondoja so vljudnost, spoštljivost, razumevanje, samokontrola, vdanost in nezlomljiv duh. Taekwondo vzpodbuja osebnostni razvoj in nenasilje, uči spoštovanju drugačno mislečih, ponižnosti in samokontroli. Kot odgovor na možne konflikte, taekwondo uči, da je sila zadnji možen odgovor na agresivnost. Učenci morajo spoštovati druge učence in se podrejati inštruktorjem. Taekwondo zahteva potrpljenje in željo do izpopolnjevanja.

 

Psihološko: Taekwondo zmanjšuje napetost in stisko z omogočanjem socialno sprejemljivega načina fizičnega izražanja in kontroliranja agresivnosti, zahteva spoštovanje, samokontrolo in brezpogojno spoštovanje nasprotnika. Z obvladovanjem osnov in napredovanjem na osvojenih znanjih, taekwondo omogoča osebno izpopolnjevanje in napredek. Posvečati se doseganju ciljev pomeni plemenititi občutek vrednot in notranje doživljanje lastne osebnosti vsakega posameznika.

 

Estetsko: Za pravilno tehnično izvedbo so pomembni naslednji elementi: ritem, čas, ravnotežje, pravilno dihanje in drža... Taekwondo športnik mora znati obvladati in izničiti zunanje vplive. U izvajanju taekwondo gibov in tehnik je veliko lepote, elegance in harmonije gibov.

Prav zaradi svojih naravnih gibov in poudarjenega dihanja taekwondo sodi med najbolj priporočljive športe za vse starostne skupine. Za vse, ki hočejo postati vrhunski športniki morajo imeti prepričanje o poštenosti, strogost – ki je eden pomembnih načel vrhunskega športa, spoštovati mora principe fair playa biti odgovoren do sebe, ter niz drugih značilnosti, ki vplivajo na osebnost vrhunskega športnika.


Za koga je primeren Taekwondo?

Za treniranje taekwondoja ni nobenih starostnih omejitev, je primerna oblika vadbe za vse, ki hočejo narediti nekaj zase. Selekcioniranje vadečih v skupine odpravi preobremenjenost vadečih in jim zagotavlja postopno osvajanje vse bolj zahtevnih vsebin, kjer zahtevnost raste do obremenitev vrhunskih športnikov. Vendar posamezniki lahko ostanejo na nivoju rekreativne vadbe, ki je primerna vsem ne glede na telesne preddispozicije. Torej z vadbo taekwondoja lahko začnejo otroci, starši in starostniki.


Taekwondo kot tekmovalni šport 
Mladi, ki zagotavljajo stabilen razvoj taekwondo športa
 Atraktivni skoki so sestavni del taekwondoja – bi poskusili?


Druga stopnica je tekmovalni šport, kjer je ob izpolnjevanju določenih pogojev možno tekmovati na prvenstvih v borbah, formah, specialni tehniki in testu moči. Vse navedene discipline so na programu Svetovnih in Evropskih prvenstev tako v kadetski, mladinski in članski starostni skupini. Najvišji cilj so nedvomno Olimpijske igre, kjer so zastopane samo borbe in to v štiri moške in štiri ženske težavnostne skupine.

 

Ženske in taekwondo

Ženske so zadnja leta vse bolj zastopane in uspešne v Taekwondoju. Zadnje čase se odločajo za tovrstno vadbo predvsem zaradi aerobnih vaj, ki nam pomagajo izpopolniti videz in doseči nadpovprečno psihično stabilnost. Taekwondo je v kombinaciji z aerobiko postal tudi zelo atraktiven in popularen način vadbe za vse, ki bi rade izboljšale svoj zunanji videz.


NAČELA TAEKWON-DOJA


Načela Taekwon-Do so nastajala skozi zgodovino razvoja vzhodnih ljudstev, ki so na rzalične načine soustvarjali tudi zgodovino Taekwon-Doja. Taekwon-Do naj bi razvijal osebnost in telo za boj za pravičnost; združil naj bi vse ljudi, ne glede na vero, raso, ideološka ali politična prepričanja, ki bi si prizadevali graditi miroljubno, pravično in humano družbo. Na teh osnovnih civilizacijskih vrednotah temeljijo tudi načela Taekwon-Doja: vljudnost, poštenost, vztrajnost, samokontrola in nezlomljiv duh.

VLJUDNOST (Ye Ui) - Vljudnost je eden temeljev civiliziranega obnašanja. Tako naj bi bili učenci (tako na treningu v do-jangu (vadbeni prostor) kot v vsakdanjem življenju, vljudni drug do drugega, spoštovali starejše in bolj izkušene in si prizadevati za pravičnost.


POŠTENOST (Yom Chi) - Tudi poštenost – do drugih in do samega sebe – je ena od osnov ne samo Taekwon-Doja temveč tudi religij, formalnih in neformalnih skupin in skupnosti. Čeprav so meje, kaj je dobro in kaj slabo, lahko včasih zelo subjektivne, nas večina stremi k nekim splošnim etičnim ciljem, ki omogočajo skupno življenje. Tako naj bi si trener prizadeval širiti svoje znanje in učiti pravilne tehnike, učiteljev motiv za učenje naj ne bi bile materialne dobrine, učenci naj bi bili pošteni pri opravljanju vsakdanjih dejavnosti, znanje, ki si ga pridobijo naj ne bo odraz samoljubja ali iz občutka moči.

VZTRAJNOST (In Nae) - Vztrajnost in potrpežljivost je še posebej pomembna pri borilnih veščinah, saj so treningi precej naporni, tako fizično kot psihično. Vendar je 'trpljenje' kratkotrajno; rezultati se sicer pokažejo šele na daljši rok, vendar se takrat vsaka kaplja znoja obrestuje. Pozitivni učinki niso vidni le na treningu temveč povsod kjer se aktivno udejstvujemo. Predvsem je potrebno poudariti boljše učinke pri učenju, službi in pri vsakdanjih opravilih.

 
SAMOKONTROLA (Guk Gi) - Samokontrola je mogoče celo najpomembnejše načelo, saj si vsak prizadeva, da bi lahko nadzoroval svoje telo in svoje misli. To je sicer zelo izmuzljivo področje, sploh če pomislimo na učinke raznih psihoaktivnih substanc. Kljub temu bi se moral vsak Taekwon-Doist naučiti nadzorovati svoja čustva in ne reagirati na negativne zunanje dražljaje. Po drugi strani pa je priporočljivo, da v primeru samoobrambe ali obrambe bližnjih deluje odločno, kar vzgoja v Taekwon-Doju omogoča.


NEZLOMLJIV DUH (Baekjul Boolgool) - (ponekod preveden tudi kot duh nepopustljivosti)
Idealen učenec v Taekwon-Doju naj bi bil preprost in pošten. V primeru težav mora delovati odločno, znati zagovarjati svoja stališča v skrajnji sili pa tudi odločno nastopiti v primeru ogroženosti ali ogroženosti bližnjih, nemočnih, …

 

SISTEM PASOV - Pri Taekwon-Doju je pomemben tako osebnostni razvoj, moralni čut, vztrajnost kot tehnika. Lestvica, po kateri posameznik napreduje, je razdeljena na devetnajst stopenj - deset KUP stopenj in devet DAN stopenj. Vsi začnejo z najnižjim šolskim pasom to je 10. kup, najvišji šolski pas pa je 1. kup, medtem ko je najnižja mojstrska stopnja črni pas 1. dan, najvišja pa 9. dan.


General Choi Hong Hi v enciklopediji ta vrstni red pojasnjuje s tem, da ima število devet najvišjo vrednost med enicami in je hkrati tudi rezultat, ki ga dobimo, če tri pomnožimo s tri, ki pa je po njegovih besedah na vzhodu najbolj spoštovano število. Kitajski znak za število tri je sestavljen iz treh vodoravnih črt. Zgornja črta predstavlja nebesa, srednja smrtnost in spodnja zemljo. Ljudje so verjeli, da bo tisti, ki uspešno predstavlja svojo deželo, svoje ljudi in boga ter je sposoben z njimi živeti v sožitju, postal kralj. Tako je 9. dan najvišja stopnja. Zanimivo je tudi, da ko pomnožimo devet s katero  koli drugo enico in seštejemo enice dobljenih rezultatov, na koncu vedno dobimo 9, na primer 9×1=9; 9×3=27,  2+7=9 in tako naprej do 9×9=81, 8+1=9.


Nosilci mojstrskega pasu 1., 2. in 3. dan so v korejščini ťBUSABUMŤ (kar pomeni inštruktor), nosilci 4., 5. in 6. dana so ťSABUMŤ (mednarodni inštruktor), nosilci 7. in 8. dana ťSAJUNŤ (mojster) in nosilci 9. dana ťSASUNGŤ (veliki mojster).


PAS ( Ti ) - Širina pasu je pet centimetrov, debelina pa pol centimetra. Prav tako je črtica, ki je našita pet centimetrov od konca pasu, široka pol centimetra. Stopnje črnih pasov so označene z rimskimi številkami.